December, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: December 18, 2019

 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ
Ծնվել է 1977 թ.: Սովորել է Սպիտակի №8  դպրոցում: 
1999 թավարտել է  ՎՊՄԻի բանասիրական ֆակուլտետի
 անգլիական բաժինը:
1999-2003թթ․ աշխատել է Սպիտակի № 6 անգլերեն լեզվով խորացված ուսուցմամբ դպրոցում՝ որպես անգլերենի ուսուցիչ։
2004-2015 թթ․ աշխատել է Վանաձորի № 16 դպրոցում՝ որպես անգլերենի ուսուցիչ։
2016-2019թթ․ աշխատել է ՌԴ Իրկուտսկի շրջանի Գրանովշինա քաղաքի տարրական դպրոցում՝ որպես անգլերենի ուսուցիչ։
2019 թի հոկտեմբերի 15-ից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում՝ որպես անգլերենի ուսուցիչ :
Posted by: | Posted on: December 16, 2019