Կենսաբանություն

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: October 31, 2018

ԱՐՄԻՆԵ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

Ծնվել է 1973 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 12 դպրոցում: 
1995 թավարտել է  ՎՊՄԻի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը:
1995 թից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում:
Հանդիսանում է բնագիտամաթեմատիկական մասնախմբի նախագահ: