Հայոց եկեղեցու պատմություն

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: October 25, 2018

ՀԵՐՄԻՆԵ ԺՈՐԱՅԻ ՊՈԴՈՆՅԱՆ

Ծնվել է 1975 թ.: Սովորել է  Վանաձորի № 5 դպրոցում: 
1997 թավարտել է  ՎՊՄԻի ֆիզիկամաթեմատիկական
ֆակուլտետի <<Մաթեմատիկա և էլեկտրոնային հաշվիչ տեխնիկա>> բաժինը:
1994-2001 թթ. աշխատել է Վանաձորի № 16 դպրոցում
որպես դաստիարակչական աշխատանքների գծով
փոխտնօրեն և դասավանդել մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և գծագրություն:
1999 թթ. ավարտել է ՔԴԿ-ի կրոնի դասավանդման դասընթացը:
1999-2001 թթ. աշխատել է Վանաձորի № 27 դպրոցում:
2001-2005 թթ. աշխատել է Վանաձորի № 5 դպրոցում:
2003-2005 թթ. դասավանդել է հայոց եկեղեցու պատմություն
առարկան Վանաձորի № 10, 11, 15, 41 մանկապարտեզներում:
2004 թ-ից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում:
2007 թ. արժանացել է <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>> կոչմանը: