Ներքին գնահատում

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: October 22, 2018

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ա. Ս. ՊՈՒՇԿԻՆԻ ԱՆՎԱՆ № 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2017-2018 ուսումնական տարի