ՈՒսուցչի օգնականներ

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ԱՆԱՀԻՏ ՎՐՈՒՅՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ծնվել է 1972 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 13 դպրոցում:
1994 թավարտել է ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի Ա և ՀՏ բաժինը:
2002 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում որպես լաբորանտ, 
2017 թ-ից՝ որպես ուսուցչի օգնական:
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ԱՐՄԻՆԵ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ծնվել է 1977 թ.: Սովորել է Արմավիրի մարզի
Մյասնիկյան ավանի միջնակարգ դպրոցում:
1999 թավարտել է ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետը:
2017 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում
որպես ուսուցչի օգնական:
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ԱՆԻ ՇԱՀԵՆԻ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ծնվել է 1988 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 19 դպրոցում:
2009 թավարտել է ՎՊՄԻ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի
«Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժինը:
2016 թավարտել է ՎՊՀ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժնի մագիստրատուրան:
2009-2017 թթ. աշխատել է Վանաձորի  13 դպրոցում` որպես հոգեբան:
2017 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում` որպես ուսուցչի օգնական:
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ծնվել է 1990 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 5 դպրոցում:
2010 թավարտել է ՎՊՄԻ-ի բանասիրական ֆակուլտետի
«Հայոց լեզու և գրականություն» բաժինը:
2018 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում
որպես ուսուցչի օգնական:
 
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ՆՈՆՆԱ  ՄԱՆՎԵԼԻ  ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

Ծնվել է 1987 թ.: Ավարտել է ՎՊՄԻ պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի <<Իրավագիտություն>> բաժինը:
2009-10 թթ. աշխատել է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական
միջազգային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում`
որպես իրավունքի և քաղաքագիտության դասախոս:
2018թ-ից աշխատում է Վանաձորի  դպրոցում`
որպես ուսուցչի օգնական:                      
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ԱՆՆԱ   ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ  ԳՅԱՄԻՐՋՅԱՆ 

Ծնվել է 1987 թ.:
2009թ. ավարտել է ԵՊՄՀ ֆիզմաթ ֆակուլտետի <<Մաթեմատիկա>> բաժինը:
2018թ-ից աշխատում է Վանաձորի №4 դպրոցում`որպես ուսուցչի օգնական:
Posted by: | Posted on: October 31, 2018

ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՐԳՍԻ ԿՆՅԱԶՅԱՆ

Ծնվել է 1981 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 4 դպրոցում:
2003 թավարտել է  ՎՊՄԻի անգլոհոգեբանական բաժինը:
2005 թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի սոցիոլոգիայի բաժինը:
2013 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում:
Posted by: | Posted on: October 24, 2018

ԱՍՅԱ ՌՈՄԵՈՅԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Ծնվել է 1993 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 4 դպրոցում:

2015 թ. ավարտել է  ՎՊՀ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժինը:
2018 թ-ից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում որպես գործավար:

2019թ. հոկտեմբերից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում՝ որպես ուսուցչի օգնական: