Ռուսաց լեզու և գրականություն

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: November 25, 2019

ՆՈՆԱ ՍԵՐԳԵՅԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Ծնվել է 1972 թ.: Սովորել է Վանաձորի №4 դպրոցում: 

1993 թ. ավարտել է ԵՊՀի <<Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա>> բաժինը:

1988 թից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում:

Posted by: | Posted on: November 8, 2019

ՆԱԶԵԼԻ ՍԱՐԳՍԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ծնվել է 1992թ.: Սովորել է Բազումի միջնակարգ դպրոցում:

2014 թավարտել է  ՎՊՀի բանասիրական ֆակուլտետի

<<Ռուսաց լեզու և գրականություն>> բաժինը:

2019 թի հոկտեմբերի 14-ից աշխատում է Վանաձորի  դպրոցում՝ որպես ռուսաց լեզվի ուսուցիչ:

Posted by: | Posted on: November 8, 2019

ՄԵԼԻՆԵ ՍՈՒՐԵՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ծնվել է 1991թ.: Սովորել է Վանաձորի  11 դպրոցում:

2012 թավարտել է  ՎՊՄԻի բանասիրական ֆակուլտետի

ռուսական բաժինը:

2014-2019 թթ․ աշխատել է Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոցում։

2019 թի սեպտմեբերի 2-ից աշխատում է Վանաձորի  դպրոցում՝ որպես ռուսաց լեզվի ուսուցիչ (փոխարինող):

Posted by: | Posted on: November 8, 2019

ԿԱՐԻՆԱ ՌՈԲԵՐՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՎԱ

Ծնվել է 1978 թ.: Սովորել է Վանաձորի  4 դպրոցում: 

2000 թ. ավարտել է ԵՊՀի <<Ռուսաց լեզու և գրականություն>> բաժինը:

2008 թից աշխատում է Վանաձորի  4 դպրոցում:

Posted by: | Posted on: October 31, 2018

ԱՆԱՀԻՏ ՍԵՐԳԵՅԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

Ծնվել է 1958 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 4 դպրոցում: 
1980 թ. ավարտել է ՎՊՄԻի <<Մանկավարժություն և
տարրական ուսուցման մեթոդիկա>> բաժինը:
1989 թ. անցել է վերաորակավորում՝ ստանալով
ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչի որակավորում:
1983 – 1994 թթ. աշխատել է Վանաձորի № 25 դպրոցում:
1994 թից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում:
Ունի ուսուցիչների որակավորման I աստիճանի տարակարգ:

Posted by: | Posted on: October 31, 2018

ԼՈՒԻԶԱ ՍԱՐԳՍԻ ՏԻՐԱՑՈՒՅԱՆ

Ծնվել է 1988 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 4 դպրոցում:
2010 թավարտել է  ՎՊՄԻի բանասիրական ֆակուլտետի
ռուսական բաժինը:

2016 թ-ից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում:

Posted by: | Posted on: October 25, 2018

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՅԿԻ ԴԱՎԻԴՅԱՆ

Ծնվել է 1981 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 27 դպրոցում: 
2003 թավարտել է ՎՊՄԻ-ի բանասիրական ֆակուլտետի
ռուսական բաժինը:
2003 թից աշխատում է Վանաձորի № 4 դպրոցում: