Սոցիալական մանկավարժ

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: November 8, 2018

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՀԱՆԻ ԽԼՂԱԹՅԱՆ

Ծնվել է 1991 թ.: Սովորել է Վանաձորի № 18 դպրոցում:
2013 թավարտել է ՎՊՄԻ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի
«Սոցիալական մանկավարժություն» բաժինը:
2015 թավարտել է ՎՊՀ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի
«Կրթության կազմակերպում» բաժնի մագիստրատուրան:
2014 թից աշխատում է Վանաձորի № դպրոցում
որպես փոխարինող սոցիալական մանկավարժ,
2017 թ-ից՝ որպես ուսուցչի օգնական: