Փաստաթղթեր

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: October 22, 2018

Դպրոցի կանոնադրությունը

Posted by: | Posted on: October 22, 2018

Նախնական Նախահաշիվ 2019
Դպրոցի կառավարման խորհրդի 05.12.2017 թ-ի 
թիվ 4 նիստի արձանագրություն
Առաջարկված դիտողությունների և  առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծի
             նախնական տարբերակ – 2018
Նախնական նախահաշիվ 2018
Նախահաշիվ 2017
Նախահաշիվ 2016
Posted by: | Posted on: October 19, 2018

 

      2020

                 II   եռամսյակ

               

I   եռամսյակ

 

 

2019

IV եռամսյակ

 

 

 

2019

III եռամսյակ

 

II եռամսյակ

I եռամսյակ

 

 

 

2018

IV եռամսյակ

 

 

 

III եռամսյակ


II եռամսյակI եռամսյակ